2bilde1

Flere bein å stå på

Noe av det mest spennende Camilla vet om, er møtet mellom mennesker og teknologi. Med en pedagogisk utdannelse i ryggsekken, bestemte hun seg for å fylle på med en master i Teknologi, innovasjon og kunnskap ved UiO. I hennes første plassering på Sørlandet Sykehus HF, avd. Flekkefjord har Søgnejenta blant annet fått bryne seg i krysningspunktet mellom nettopp mennesker og teknologi!

Navn: Camilla Fedog (28)

 

Hvor kommer du fra?

Jeg kommer fra Søgne i Kristiansand kommune.

 

Kan du beskrive stedet du kommer fra med 3 ord?

Norges fineste plass!

 

Hvor og hva har du studert?

2013-2017: Grunnskolelærer trinn 5-10 ved Universitetet i Agder

2017-2019: Master i Teknologi, innovasjon og kunnskap ved Universitetet i Oslo

 

Hvorfor ønsket du å studere innenfor dette fagområdet?

Jeg har alltid vært engasjert i og nysgjerrig på hva som foregår i samfunnet rundt meg. Jeg synes det var utfordrende å skulle velge studium med så mange ulike alternativer å velge i, men på grunn av min interesse for formidling, mennesker og ulike fag, valgte jeg i 2013 å gå den fireårige grunnskolelærerutdanningen ved Universitetet i Agder. I tillegg til pedagogikk, fordypet jeg meg i fagene norsk, samfunnsfag, religion og kommunikasjon. Jeg trivdes godt og opplevde studiet som utrolig lærerikt.

«Da jeg var ferdig utdannet lærer våren 2017, kjente jeg imidlertid på et ønske om å studere og utforske enda mer.»

Jeg har alltid hatt en stor interesse for teknologi, og jeg bestemte meg for å utdanne meg videre i denne retningen. Høsten 2017 flyttet jeg til Oslo, klar for å ta fatt på det tverrfaglige masterstudiet Teknologi, innovasjon og kunnskap ved Universitetet i Oslo. Samspillet mellom teknologi og samfunn stod sentralt, og jeg utviklet her en spesiell interesse for møter mellom mennesker og teknologi.

 

Hva handlet masteroppgaven din om?

«I min masteroppgave, valgte jeg å ta utgangspunkt i min interesse for og kunnskap om møter mellom mennesker og teknologi

Menneskene jeg tar for meg i oppgaven min, er åtte unge voksne, mens teknologien, er sosiale medier, nærmere bestemt Instagram og Snapchat. Her har jeg fokusert spesielt på brukerperspektivet, og hvordan brukeres oppfatninger av, holdninger til og faktisk bruk av teknologi, i stor grad avgjør hvordan teknologi i praksis får spille en rolle. Masteroppgaven min har tittelen «Mer eller mindre sosial?», og er en kvalitativ studie av åtte unge voksnes hverdagsbruk av sosiale medier.

 

Hadde du noen verv, deltidsjobb, utveksling eller andre gøye erfaringer i studietiden?

Ved siden av studiene, har jeg jobbet i lokalbanken Søgne og Greipstad Sparebank, og som koordinator og privatlærer i et nyoppstartet privatlærerfirma, Ways of Knowing. Dette ga meg verdifull erfaring og mye læring parallelt med studiene. Jeg har også hatt verv som designansvarlig i linjeforeningen og magasinet Teknovatøren. Her fikk jeg spennende erfaring både knyttet til styring og design, og designkurs for tidsskrifter i Adobe-programmene InDesign, Illustrator og Photoshop.

 

Hvorfor søkte du Trainee Sør?

Jeg søkte Trainee Sør fordi jeg så denne ordningen som en helt unik mulighet til å få utforsket ulike deler av arbeidslivet, og ikke minst også ulike sider av meg selv. Mange nyutdannede erfarer at det er vanskelig å få en relevant jobb etter endte studier, ofte på grunn av manglende erfaring.

«Trainee Sør tilbyr, i mine øyne, en ideell løsning for nyutdannede som ønsker å komme i gang med å opparbeide seg relevant, spennende og variert erfaring, i tillegg til muligheten for å knytte kontakter og bygge nettverk i og på tvers av virksomheter, og blant trainee-kolleger.»

For meg virket Trainee Sør rett og slett som en gyllen mulighet til en god start på arbeidslivet!

 

Hva er din nåværende plassering og hvilke arbeidsoppgaver har du fått?

Jeg har kommet godt i gang med min første plassering, som er ved Sørlandet sykehus, avd. Flekkefjord.

«Jeg har flere arbeidsoppgaver hvor mye ansvar følger med, så jeg lærer masse.»

Jeg har nå begynt å jobbe med to spennende prosjekter: Plan for høy aktivitet og talegjenkjenning. Plan for høy aktivitet er et beslutningsstøtteverktøy som skal fungere som en støtte til å ta gode beslutninger når aktiviteten i enhetene øker. Oppgaven min er knyttet til både utvikling og implementering av dette verktøyet. Talegjenkjenning er et verktøy som gjør tale om til tekst, og her på sykehuset skal dette verktøyet effektivisere og automatisere prosesser som frem til i dag har bestått av manuelt transkriberingsarbeid. Her vil min jobb være å bidra i opplæring av dataprogrammet, samt selve implementeringen her på sykehuset. Jeg har i tillegg fått ulike administrative ansvarsområder – blant annet, har jeg ansvar for koordineringen av Covid 19-vaksinering av ansatte.

 

Hva er det beste med din nåværende plassering?

Det beste med min nåværende plassering, er at jeg har blitt møtt med stor tillit og mye positivitet, og at jeg får mulighet til å bruke min kompetanse, samtidig som jeg får utforske mange nye områder. Jeg blir involvert i mye av det som foregår og jobber tett sammen med ledelsen.

"Som trainee ved Sørlandet sykehus avd. Flekkefjord, får jeg stor innsikt i og erfaring med både sykehusdrift og relevant prosjektarbeid."

 

Hvordan føles det å være trainee?

«Min opplevelse av å være trainee har til nå vært gøy, krevende og spennende.»

Det er mange nye oppgaver å sette seg inn i og mange nye mennesker å bli kjent med, noe som er veldig lærerikt og spennende, og som også krever at man er «på», evner å ta initiativ og gjør en skikkelig innsats. Jeg opplever å bli inkludert både faglig og sosialt på lik linje med de andre ansatte, og at kollegene mine ser på min kompetanse og min rolle her som en stor ressurs.

 

Har du noen forbilder eller personer som inspirerer deg?

Jeg blir inspirert av personer som har «guts» til å jobbe hardt for det de tror på, som tør å prøve og feile, og som ikke gir opp.

 

Hva liker du å gjøre utenom jobben?

Jeg liker å være sosial og finne på ting med venner, i tillegg til tur og trening

6 kjappe fakta  
Alder 28
Fra Søgne
Sivilstatus I et forhold
Yndlingsrett Det er vanskelig å velge bare én, men taco står høyt på lista!
Hobby Sosiale sammenkomster med venner, tur og trening
Ferien tilbringes Aller helst på reise