julian-nyheter

Fra refleksjon til subtraksjon

Traineen utdannet seg innenfor filosofi, flyttet til Robin Hoods hjemsted og lærte om teknologi. Nå jobber Julian med maskinlæring i en av Sørlandets hjørnesteinsbedrifter.

Etikk, statistikk og matematikk

Julian Gjestvang liker å fundere på livets store spørsmål. Derfor valgte han først å studere religion og samfunn i Oslo, for å danne nye refleksjoner rundt etikk, tro og håp. Etter en periode i Tigerstaden ble Sørlendingen interessert i matematikk og måten den evner å beskrive en abstrakt verden ved hjelp av teorier.

Jeg ble såpass fascinert at veien gikk videre til statistikk og sannsynlighet ved at jeg fikk jobb som forskningsassistent på UiA. Statistikk var midt i blinken da det fortsatt gjorde det mulig for meg å utøve matematikk, men også produsere noe håndfast som kunne bidra innenfor økonomi for eksempel.

Etter opphold i hovedstaden og Sørlandet var tiden moden for å studere i utlandet. Julian siktet seg inn til stedet hvor historien om Robin Hood kommer fra.

Hele masteren min ble tatt i Nottingham i England. Dette er kanskje en av de mest verdifulle opplevelsene jeg har hatt til nå i livet mitt da jeg fikk oppleve godt gammeldags britisk kutyme, fikk masse nye venner fra hele verden, lærte engelsk mye bedre og ble faglig sterkere enn hva jeg kanskje trodde jeg var i stand til.

Julians masteroppgave omhandlet funksjonell data. I den sammenheng analyserte han data for å se sammenhenger mellom ulike konklusjoner.

I statistikk pleier data som regel å basere seg på en enkel verdi, eksempelvis høyden til 20 personer. Høyden til én person blir det man kaller en observasjon. Med funksjonell data er én observasjon en kurve i stedet for verdier. I dette tilfelle blir da høyden til en person målt to ganger i året over en periode på 18 år, et eksempel på en funksjonell observasjon. Jeg benyttet teknikken som heter k-means clustering for å se om forskjellige typer datakonstruksjoner ville påvirke resultatet.

Ved siden av studiene var Julian portør på Sørlandet sykehus Kristiansand, som både var gøy og lærerikt ettersom han møtte mennesker i spesielle situasjoner. I tillegg har han også jobbet mye som servitør og bartender på ulike restauranter i Kristiansand.

Dette har vært verdifullt med tanke på stressmestring og kundeservice. Ellers gikk studietiden til å satse på kampsport.

Verdsetter sparring, råd og tilbakemeldinger

Trainee Sør var opprinnelig ukjent for Julian. Men da han gikk inn på nettsiden og forstod hensikten, «måtte han bare søke». Blant hovedfaktorene var usikkerheten angående hvilke bedrifter som har behov for hans kompetanse.

I tillegg innebærer det en trygghet å få en mentor. Det appellerte til meg da jeg er en person som liker å "sparre" litt, og setter pris på andres råd og tilbakemeldinger.

Traineens nåværende plassering er i Agder Energi Kraftforvaltning. Her er Julian med gruppen som lager prognoser samt optimaliserer prosesser.

Til nå har lært meg et nytt kodespråk som heter Julia. I tillegg har jeg jobbet med kunstige nevrale nettverk, som er en maskinlæringsmetode også kjent som deep learning.

Julian verdsetter å jobbe med arbeidsoppgaver direkte relatert til utdannelsen. Videre skryter traineen av kollegaer med høy faglig kompetanse og engasjement for arbeidet. I plasseringene fremover ønsker traineen å finne ut hva utdannelsen kan brukes til, blant annet i sammenheng med økonomi og finans.

Det første som slår meg da er prising av derivater, eller regne ut sannsynligheter for ekstreme hendelser. Videre har jeg også lyst til å sjekke ut et felt som heter bio-statistikk hvor det hadde vært utrolig gøy å jobbe med prosjekter som effektiviserte medisiner eller medisinske verktøy. Ellers så er det utrolig gøy å jobbe med maskinlæringsmetoder på ekte datasett.

På lengre sikt ønsker Sørlendingen å bo i Kristiansand, sammen med familie og en kul hund.

Også er jeg sjef i et eller annet selskap som jeg har startet selv. Hva dette selskapet holder på med vet jeg ikke enda, men sannsynligvis med noe innen teknologi eller realfag. Dessuten sikter jeg på svart belte i brasiliansk Jiu Jitsu, sammen med noen gode konkurranseresultater!

6 kjappe fakta
Alder 29
Fra Kristiansand
Sivilstatus Singel
Yndlingsrett Egg og hamburger
Hobby Brasiliansk Jiu Jitsu, filosofi og teknologi
Feriene tilbringes ... I Europa