gard-aina-live-1-fotorandyhinkle-gard
F.v.: Live Sydness Jacob og Aina Bugge Solheim (Foto: Randy Hinkle/ Gard)

Gard, for alle som «blir våte på beina»

Visste du at Gard er verdens største leverandør av ansvarsforsikring til havs? Virksomheten minimerer og håndterer risiko på vegne av hele den «blå økonomien» - fra shipping, verft og rederier til oljeselskaper, offshore vindkraft og fiskeoppdrett.

Trainee Sør har «tatt turen» til hovedkontoret Arendal. Av de cirka 500 medarbeiderne i ti ulike land, har vi snakket med Aina Bugge Solheim, HR-ansvarlig i Gard, og Live Sydness Jacob, bærekraftsansvarlig i Gard.

Aller først, for de som ikke kjenner Gard så godt fra før: Hva driver Gard med?

Aina:

Det korte svaret er at Gard er et globalt sjøforsikringsselskap. Vi er størst i verden innenfor maritim ansvarsforsikring, og vi er også en viktig aktør innenfor marin- og energiforsikring. I praksis betyr det at vi håndterer risiko for alle som på en eller annen måte «blir våte på beina» - shipping, oljeselskaper, vindparker til havs, fiskeoppdrett, cruise, ferger, verft, you name it. Vi minimerer og håndterer risiko for maritime aktører, slik at de kan drive på en mest mulig trygg og forsvarlig måte.

Aina har selv utdanning innenfor økonomi, administrasjon og ledelse, samt lang erfaring med HR og ledelse innenfor blant annet oljesektoren. Kunnskapsdeling er viktig for Gard. Evnen til å dele erfaringer står sentralt i arbeidet, spesielt med tanke på omstillingen til grønne sektorer med bærekraftige målsetninger.

Dere jobber mye med bærekraft – hva betyr det i praksis for et selskap som Gard?

Live:

Det betyr at vi jobber målrettet og systematisk for å støtte opp under FNs bærekraftsmål. Både i egen virksomhet, og ute hos medlemmer og kunder. Det handler om alt fra utslippsreduksjoner og miljøvennlig resirkulering av skip, til å jobbe for anstendige og rettferdige arbeidsforhold internasjonalt. Her jobber vi på flere fronter, og er med i en rekke ulike samarbeidsorgan, både nasjonalt og internasjonalt, blant annet i UN Global Compact. Maritim sektor er jo en stor og viktig brikke når den globale økonomien skal snus i en grønnere retning. Vi får ikke til dette skiftet hvis ikke vi samarbeider.

Live har på sin side master i menneskerettigheter, med bakgrunn fra UD, Norad og FN. Som bærekraftsansvarlig nevner hun at grønne skiftet merkes via kundene og medlemmer av virksomheten.

De står nå midt i strømmen av flere store endringer: Avkarbonisering, ny teknologi, mer digitalisering – alt dette treffer nå både shipping og forsikring med full kraft. Gards virksomhet i seg selv er klimanøytral gjennom klimaregnskap og kvoter, men det interessante er jo hvilken rolle vi kan spille overfor kundene våre. Samlet sett utgjør maritim sektor 2-3 prosent av verdens totale utslipp. Det høres kanskje ikke så mye ut, men når vi samtidig vet at shipping vil øke betydelig de neste tiårene, blir det en stor utfordring. Og FNs maritime organisasjon, IMO, er tydelig på hvor vi skal: Utslippene skal kuttes med minst 50 prosent innen 2050. Da må vi brette opp ermene. I Gard må vi sørge for at vi har de rette forsikringsproduktene og ikke minst den rette ekspertisen for å kunne hjelpe kundene våre i denne overgangen.

Hva håper dere å høste av samarbeidet med Trainee Sør?

Aina:

Som Live sa, vi er en bransje i kraftig omstilling, og vi er avhengig av å tiltrekke oss flinke folk. Gjennom Trainee Sør vil vi synliggjøre Gard som et spennende sted å være, og å hente inn nye impulser og ny kompetanse. Vi vil også være med på å gjøre Agder til en attraktiv region å etablere seg i. For en trainee tror jeg vi har mye å tilby. Hos oss finner du gode kolleger og et internasjonalt miljø midt i Arendal. Vi eies av våre kunder, som er rederier verden over. Vi har 13 kontorer i ti ulike land, og bare i Arendal har vi ansatte fra rundt 25 ulike land. Så det er et veldig spennende sted å være.

Hva slags kompetanse ser dere etter?

Aina:

Man skulle kanskje tro at vi kun ser etter jurister og økonomer, eller folk som kan forsikring. Men vi har et mye bredere tilfang. I Gard jobber det også marinbiologer, sjøfolk, ingeniører, statsvitere og teknologer – for å nevne noe. Ikke minst kommer vi til å ha behov for flere dyktige teknologer fremover. Teknisk kompetanse innenfor cyber security, utvikling og det å kunne være bindeledd mellom IT og forretning blir avgjørende for at vi skal lykkes også i fremtiden. Så vi ser ikke bare etter én ting. Vi ser etter den rette miksen, det rette «laget».  

Aina legger videre til at viktige egenskaper inkluderer en god faglig base, og et genuint ønske om å lære mer. Nysgjerrighet og evne til å lytte og kommunisere godt med menneskene rundt deg, er også viktig.

Folkene våre er vår aller viktigste ressurs. Vi er en kompetansebedrift, og vi er stolt av folkene våre. Det tror jeg også en trainee vil merke. Det er sammen vi skaper det gode arbeidsmiljøet som Gard er kjent for, avslutter hun.

Live, hvis du skal trekke frem tre ting som gjør Gard til en bra arbeidsplass, hva ville det være?

Live:

Et godt og internasjonalt arbeidsmiljø, gode utviklingsmuligheter, og ikke minst, muligheten til å bidra positivt i det som er Norges kanskje aller viktigste næring: Maritim sektor.

Som verdens største i sitt slag er det med stort engasjement at vi i Trainee Sør inkluderer Gard i medlemsporteføljen. Vi ønsker Gard velkommen og ser frem til samarbeidet.

 

Av Hans Jørgen Assmann