12helene

Heier frem grønne gründere

Frolendingen studerte i Tampere og Stockholm, før hun pakket koffertene med kompetansen og peilet kursen mot Sørlandet. Her jobber traineen med grønne forretningsideer.

Dobbel master i Finland, Sverige og Norge

Til å begynne med fullførte Helene Vedal en bachelorgrad i økonomi og administrasjon ved Universitetet i Agder (UiA). Her var hun også engasjert ved siden av studiene. Først og fremst var det videre muligheter som gjorde valget av studium enkelt.

Jeg valgte å starte med økonomistudium fordi fleksibiliteten i bachelorgraden var så stor. På den måten kunne jeg rette dette mot organisatoriske og juridiske fag innenfor feltet.

Den engasjerte frolendingen startet tidlig i studentparlamentet på UiA. Først som medlem og videre som nestleder i Studentorganisasjonen i Agder.

I tillegg har jeg hatt en rekke andre studentpolitiske verv både lokalt og nasjonalt, sier Helene.

Det ble ikke utveksling på bacheloren. Det kompenserte Helene ved å tilbringe en sommer i Skottland på sommerskole, og utsatte utvekslingen til mastergraden istedenfor. Etter fullført bachelor byttet hun nemlig studieretning og tok dobbel mastergrad i Innovative Governance and Public Management.

Mastergraden ble påbegynt ved University of Tampere som ligger i Finland, men siste setning av masteroppgaven ble forfattet på UiA. I løpet av masteren, utvekslet Helene også et semester til KTH i Stockholm. Hun har enklere sagt studert i tre land på to år, sammen med 13 studenter fra 7 land.

Tema for min masteroppgave var hvilke faktorer og aktører som påvirker en beslutningsprosess og beslutningstakere, hvor jeg tok utgangspunkt i fusjonsprosesser i universitet- og høyskolesektoren.

Traineen nevner at forskningen til nå i stor grad har satt søkelys på fellesnevnere for en vellykket fusjonsprosess. Imidlertid er det er i liten grad forsket på fusjonsprosesser som ikke har endt i en fusjon.

Jeg tok derfor utgangspunkt i fusjonsprosessen på Universitetet i Agder og fusjonsprosessen på Universitetet i Stavanger, som begge endte med en beslutning om å ikke fusjonere.

Ønsker ny innsikt utover det hun vet

Etter endt mastergrad søkte 29-åringen Trainee Sør. Hovedårsaken er at hun ønsker å få et innblikk i arbeidslivet på Sørlandet.

Men også for å få innsikt utover det jeg kjenner fra før. I en tid for utvikling og innovasjon er jeg nysgjerrig på hvordan jeg kan overføre min erfaring og kunnskap til andre virksomheter enn sektorer jeg har kjennskap til fra før. Det gir også en unik mulighet til å få innpass i arbeidslivet i en by hvor jeg ønsker å bli boende.

Første plassering har hun i Business Region Kristiansand. Her har hun ansvar for et prosjekt som heter «Bærekraftig forretningsidékonkurranse».

Vi setter fokus på gründere i regionen og skal kåre den beste forretningsideen på Agder. I tillegg arbeider jeg med ulike presentasjoner og utarbeidelse av en årsrapport for 2019. Videre blir jeg involvert i en stor bredde av aktiviteter og får stor innsikt i regionens næringsliv i krisetider.

Traineen ønsker at bidraget i plasseringen oppleves som nyttig for Business Region Kristiansand, og kan legge grunnlag for videreføring av prosjekter og aktivitet. Fremover har hun ambisjoner om å jobbe med oppgaver som er tettere på brukere fra et organisatorisk perspektiv.

6 kjappe fakta
Alder 29
Fra Froland
Status Singel
Yndlingsrett Pasta
Hobby Trening og friluft
Feriene tilbringes ... På hytta med familie og venner