3bilde-yvonne-portrett

Høy fart i hverdagen

Yvonne er industriell økonom og har første plassering i Nye Veier. Med små barn er traineen vant med høy fart i hverdagen.

Industriell økonomi og prosjektmodellering

Yvonne tok først en grad innenfor mekatronikk ved Universitetet i Agder (UiA). Sørlendingen har alltid likt å lære og er nysgjerrig på det meste. Etter bachelorgraden ønsket hun derfor å lære mer om ledelse, med mål om å kunne forbedre og drive prosesser. Videre utdannet hun seg innenfor industriell økonomi og teknologiledelse ved UiA, hvor hun i tillegg har et semester med biologi.

Masteroppgaven omhandlet prosjektledelse og styring i små- og mellomstore bedrifter (SMBer). I oppgaven ble det påvist at flere prosjektmodeller kan skaleres og tilpasses, men at få virksomheter benytter slike modeller i praksis.

Oppgaven fyller et tomrom og et behov for en tilpasset prosjektmodell. Med referanser til agile og mer tradisjonell prosjektledelse, gjør masteroppgaven rede for hvordan en prosjektmodell bør tilpasses gjennomføringen av utviklingsprosjekter i disse bedriftene. Bidraget er en prosjektmodell, tilrettelagt for bedre og mer effektiv prosjektgjennomføring for SMBer.

Mulighet for forskjellige erfaringer

Yvonne søkte Trainee Sør ettersom hun ønsker erfaringer fra ulike arbeidsplasser på Sørlandet. På denne måten danner traineen et nettverk og får utfordret seg selv. På lengre sikt er målsetningen fast jobb etter halvannet år i Trainee Sør.

Jeg liker å lære nye ting og er nysgjerrig på hvilke muligheter som finnes i de ulike virksomhetene. Programmet virker utrolig spennende og gir gode muligheter for å lære masse på halvannet år. Jeg håper å kunne anvende noe av den kunnskapen jeg har fått gjennom min utdannelse. Jeg ser frem til en bratt læringskurve og er motivert til å utfordre det etablerte på Sørlandet.

Høy fart i hverdagen

Allerede som 15-åring startet Sørlendingen med deltidsjobber. Dessuten fikk hun to barn ved siden av studiene ved UiA. Med andre ord er traineen vant til høy fart i hverdagen, og derfor passer det at Yvonnes første plassering er i Nye Veier.

Selv om det kun ble to uker på kontoret før hjemmekontor ble et faktum, har hun blitt tatt godt imot og ser frem til å lære mer om selskapet. Fremst av alt gleder traineen seg over å jobbe i et dynamisk miljø «med høy fart».

Jeg har hatt flere oppgaver knyttet til Nye Veiers ansvar som byggherre i veibransjen. For eksempel har jeg jobbet med å kartlegge grensesnittaktiviteter i sluttfasen av prosjekter og behovsavklaring for fordeling av ansvar. I forbindelse med dette arbeidet har jeg også koordinert jobben med å standardisere passeringspunkter i eierstyringsmodellen til Nye Veier. Jeg skal i gang med å lage ulike Power-BI-rapporter, blant annet for oppfølging av avvik i prosjekter.

Det er mange ting Yvonne kan trekke frem som positive med plasseringen i Nye Veier. Både arbeidsmiljø, flotte kollegaer som innehar høy faglig kompetanse og et engasjement for jobben, samt relevante og viktige arbeidsoppgaver som bidrar til at virksomheten kan bygge mer vei for samfunnets skattekroner.

Det å bidra i et selskap som bygger gode og mer trafikksikre veier som tar høyde for samfunnsøkonomisk lønnsomhet, er veldig givende. Selskapet passer meg veldig bra, og jeg kan dra nytte av min utdanning som industriell økonom. Jeg har ansvar for mange interessante oppgaver og problemstillinger.

Yvonnes målsetning er å ha høy trivselsfaktor på arbeidsplassen. Med det kommer også dyktige medarbeidere og et sterkt fagmiljø som bidrar til å gjøre en forskjell for de neste generasjonene. Traineen vet ikke hva drømmejobben er, men heldigvis legges veien etter hvert i ulike plasseringer.

6 kjappe fakta
Alder 30
Fra Kristiansand
Sivilstatus Samboer og to barn
Yndlingsrett Taco
Hobby Reise og friluft
Feriene tilbringes ... I skjærgården eller varmere strøk, helst på nye steder. I sommer planlegges Norgestur for å se vårt vakre land.