2thumbnail_image0

#Huninvesterer

Frokostblanding med juice og Tore Tang for full hals. Siviløkonomen Kaja Aslaksen er fra «oljebyen» Stavanger. Som 23-åring er hun den yngste i Trainee Sør per dags dato, med første plassering i UiA sin økonomiavdeling.

Alltid med interesse for tall

Kaja Aslaksen har gått en av Norges mest populære studieretninger. Hun ønsker få en oversikt over hvilke muligheter hun har med mastergraden fra Universitetet i Agder (UiA).

Tall generelt, økonomi og matematikk er noe Aslaksen har vært interessert i så lenge hun kan huske. Dette gjenspeiles i hennes valg av utdanning. 23-åringens spesialisering er innenfor finansiell økonomi, en bransje som ønsker å rekruttere flere kvinner. På en måte kan man si at Kaja har «timet» markedet perfekt.

Økonomi, Canada og Tanzania

Kaja Aslaksen studerte økonomi og administrasjon på UiA. I løpet av bachelorgraden var hun på utveksling på University of Victoria i Canada, som dobbelt så stort som førstnevnte universitet.

Utvekslingen i Canada var utfordrende, spennende og lærerikt. Jeg trivdes utrolig godt med å være utvekslingsstudent. Derfor ble det utlandet i masterprogrammet også. Som masterstudent hadde jeg et fire måneders internship hos Yara Tanzania, hvor jeg utførte oppgaver for finansavdelingen. Dette engasjementet ble kombinert med et utvekslingssemester ved University of Dar es Salaam. Universitetet ligger i Tanzanias største by med samme navn.

23-årigen har vært trener for barnepartiene i Kristiansand Turnforening, deretter assistent i en av omsorgsboligene i Kristiansand Kommune. Jobbene ble kombinert med studiet.

Som trener og assistent har jeg hatt ansvar for planlegging, administrering og gjennomføring av eget arbeid. Jeg har også hatt en viktig rolle overfor tjenestemottakerne og miljøet, relatert til det å skape en trygghet, god samhandling og motivasjon til egeninnsats.

Holder dørene åpne

Som nyutdannet økonom er Aslaksen usikker hvilken vei hun ønsker å gå videre, blant annet fordi mulighetene er mange.

Jeg var, og er fremdeles, veldig usikker på hva jeg ønsker å jobbe med fremover. Økonomi er et fagfelt med mange ulike retninger og nettopp derfor er jeg svært takknemlig for mulighetene programmet i Trainee Sør gir meg. Jeg får prøve ut forskjellige bransjer og fagområder, noe som i seg selv tilrettelegger for en ekstremt bratt læringskurve. Det vil bidra til å nå mitt mål om å tilegne med ny kunnskap og bred arbeidserfaring i løpet av kort tid.

Aslaksen synes det både er spennende og gøy å være trainee. Hun liker å bidra i prosjekter, selv om perioden i virksomhetene er relativt kortvarig.

Jeg er for tiden plassert i økonomiavdelingen ved UiA, og jobber der på budsjettkontoret. Her får jeg muligheten til å være med på hele budsjettprosessen; fra orientering intern budsjettfordeling på enhetsnivå ved UiA. Jeg har også fått ansvaret for gjennomføring av internkontroll på avdelingen, samt bistått regnskapskontoret med å skrive brukerveiledninger til nytt bestillings- og fakturasystem.

Verdsetter et godt arbeidsmiljø

Aslaksen fremhever at en viktig faktor med nåværende plassering er det gode arbeidsmiljøet. Hun er bevisst på at dette påvirker både personlig utvikling og arbeidsplassen generelt. Videre setter hun pris på muligheten til å utfordre seg selv. Traineen trives med at arbeidsoppgavene varierer. Aslaksen synes for øvrig det er gøy å være på den «andre siden» av universitetet, ettersom hun satt i forelesningssalene for under ett år siden.

Etter 6 måneder i økonomiavdelingen ved UiA, håper Aslaksen å sitte igjen med et bredere innblikk i hvordan budsjettprosessen fungerer i en stor virksomhet. I tillegg syns hun det er en nyttig erfaring å være plassert i en offentlig institusjon.

På det personlige plan ønsker jeg dessuten å bli tryggere i det å fortløpende ta ansvar for ukjente oppgaver og «utfordrende» situasjoner, avslutter Kaja Aslaksen.