img_0882

Leder veien til effektivitet og innovasjon

Når Jesper ikke er opptatt med å lede prosjekter eller fordype seg i økonomiske analyser, finner man han på idrettsarenaen. Med en lidenskap for ishockey, fotball og ulike vannsporter, søker han stadig nye utfordringer og opplevelser.

Navn og alder:

Jesper Hammersmark Lønn, 29 år

 

Hvor kommer du fra, og hva slags sted er det? 

Jeg kommer fra Lund i Kristiansand som har vært en veldig fin plass å vokse opp på. Med nærhet til bertes som badeplass har lund bydd på fantastiske somre opp igjennom oppveksten. Fun fact: Berte som eide gården som bertes er oppkalt etter, er min tipp tipp oldemor!

 

Utdanning: 

Master i Økonomi og Administrasjon ved UiA, Bachelor i Økonomi og administrasjon ved NTNU Handelshøyskolen.

 

Hva jobber du med i din første plassering? 

I Lindesnes kommune fungerer jeg for øyeblikket som prosjektleder for et verbalvedtak som omhandler strategien for omregulering og salg av kommunale eiendommer og bygg. Målet er å redusere kostnader knyttet til kommunens bygningsmasse og optimalisere bruken av de gjenværende byggene. Det er utrolig givende å få så mye tillit så tidlig, og å kunne bidra til å effektivisere kommunen i en så viktig sak.

 

I tillegg til dette arbeidet, jobber jeg med KOSTRA-analyser, som er et viktig verktøy for kommunene når de sammenligner sin egen drift med andre kommuner. Dette innebærer å evaluere nøkkeltall for å måle kommunens prestasjoner over tid og i forhold til andre.

 

En annen del av min rolle involverer eierskapssaker. Jeg forbereder blant annet innkallinger til generalforsamlinger i selskaper hvor kommunen har eierandeler. Her vurderer jeg blant annet selskapets økonomiske helse og andre relevante faktorer. Det er spennende å kunne være med på så varierte og viktige oppgaver!

 

Drømmeyrke som barn? 

Mitt drømmeyrke som barn var å jobbe på «storekiosken» i Lillesand, for der kjøpte jeg alltid is om sommeren og jeg var sikker på at om jeg jobbet der kunne jeg få så mye is jeg ville! Favoritt is? Cappuccino kuleis fra Hennig-Olsen!

 

Fritidsinteresser? 

For tiden spiller jeg ishockey (ikke gitt meg på studentlaget til UiA) og mye fotball på et sosialt nivå. Ellers elsker jeg alpint og langrenn om vinteren, og vannsport om sommeren.

 

Hvorfor søkte du Trainee Sør? 

Jeg søkte Trainee Sør fordi jeg så på det som en unik mulighet til å teste ut tre forskjellige arbeidsplasser og få muligheten til å lære utrolig mye på kort tid.

 

Hvordan opplevde du søknadsprosessen? 

Jeg opplevde søknadsprosessen som utrolig profesjonell og helt annerledes enn noe jeg har opplevd tidligere i andre søknadsprosesser! Å delta på assessmentsenter (del 2 i søknadsprosessen) var en fantastisk opplevelse i seg selv. Jeg vil si at den erfaringen man får fra assessment gjør det verd å søke uansett om man blir tilbudt jobb eller ikke! 

 

Hadde du noen verv, deltidsjobb, utveksling eller andre gøye erfaringer i studietiden? 

Jeg var aktivt engasjert i Næringslivsutvalget på NTNU, der jeg var en del av en undergruppe kalt Promo. I denne gruppen deltok vi blant annet i reiser til Oslo for å møte bedrifter og promotere handelshøyskolen ved NTNU. Samtidig jobbet vi også med å etablere samarbeidsavtaler med næringslivet. Jeg fikk også mulighet til å være konferansier på Karrieredagen 2020 som var en fantastisk erfaring og noe jeg hadde gjort igjen! Jeg var også på utveksling til Australia noe jeg anbefaler alle å gjøre om man får muligheten. Bond University som jeg utvekslet til har fantastiske fasiliteter og forelesere som jeg varmt kan anbefale!

 

Hvor ser du deg selv og hva gjør du om 10 år? 

Dette er et slikt spørsmål som er veldig vanskelig å svare på og i mine øyne umulig å vite, men forhåpentligvis er jeg i en jobb jeg trives i med mange gode kolleger rundt meg! 

 

Hvilken jobb kunne du ikke hatt? 

Det er svært få, med riktig innstilling tror jeg de fleste jobber kan gi glede og verdi i hverdagen, men å være lokfører virker ganske ensomt.

 

Hva skal til for at du trives på jobben? 

Arbeidsoppgaver med mening. Gode kollegaer og ledere! 

 

Hva gleder du deg mest til det neste året? 

Jeg gleder meg mest til å jobbe med nye og utfordrende arbeidsoppgaver, og det å få testet ut min kunnskap i praksis. 

 

5 Kjappe enten/eller spørsmål om deg:

 

Middag eller dessert?
Middag

Jul eller påske?
Definitivt påskesola!

Android eller iPhone?
iPhone ja

Gå eller sykle?
Sykle

Melk eller juice?
Sjokomelk, det er også melk!