980d47f4-9500-4bee-a05a-70c0c56fe88a[1]
Tore B Johannessen. Foto: Siem Offshore

Siem Offshore, ja til trainee med erfaring fra industri

Som rederi er Siem Offshore en verdensomspennende virksomhet. Med sine 43 fartøy server de plattformer både i Nordsjøen og andre internasjonale farvann. Innovasjon og nytekning er viktig, og hva er vel bedre enn å få inn unge godt utdannede mennesker som utfordrer virksomheten?

Tore B Johannessen er Senior VP HR & Organization i Siem Offshore, «som det heter på finspråket». Tidligere var han HR-direktør i TTS og har i mange år jobbet med forretningsmannen og seriegründeren Bjarne Skeie. I tillegg har Johannessen vært regionbanksjef i DNB Nord, for å nevne noe. Det skal ikke stå på mangel av erfaring, med andre ord.

Til daglig jobber jeg med å se til at vi har en personalpolitikk som er god for alle våre medarbeidere. For det andre er jeg en aktiv medspiller når vi ser på nyetableringer. For det tredje er en viktig oppgave å påse av vi har riktig kompetanse både her i Norge og på andre kontinent vi operer i.

 

Siem Offshore sin virksomhet foregår både til lands og til vanns. I sammenheng med helse, miljø og sikkerhet, ønsket vi å sysselsette en trainee for nye innspill til et internt HSEQ-prosjekter. Bokstavene står henholdsvis for health (helse), safety (sikkerhet), environment (miljø) og quality (kvalitet). Essensen omhandler å formidle viktigheten av HSEQ til hele organisasjonen, slik at planen blir forstått og implementert i praksis.

 

Vår nåværende trainee jobber med prosedyreverket innenfor HSEQ, om vi kan gjøre den smartere. Med tanke på kommunikasjon må den bli enklere å forstå for dem som jobber på båtene og på kontorene. Vi har jo kontorer i Brasil, ikke bare i Norge. Alle må forstå hensikten med HSEQ, på tvers av kontinenter.

Johannessen er tydelig på at trainee ordningen er viktig for virksomheten, ettersom de mer erfarne ansatte kan dra nytte av at problemstillinger blir sett på med unge øyne. På den måten er fersk kompetanse og langsiktige erfaringer hovedingredienser i en handlingsplan som potensielt kan redde liv på sjøen.

Vår styrke er at vi hører og tar til oss ideene som blir foreslått. Videre vil jeg si at det er flere grunner til at vi er en god arbeidsplass. For det første er det dyktige folk her, satt sammen over en norsk lest. Ergo er ikke viktigste hvilken tittelen man har, men hvem man er og hvilken kunnskap man har. For det andre er det høyt under taket og korte beslutningslinjer. Om man er direktør, Vessel-manager eller controller spiller ingen rolle. For oss betyr det mye at folk føler seg sett og verdsatt.

Så langt har Siem Offshore hatt tre traineer gjennom Trainee Sør sin ordning. Virksomheten ønsker å utfordre traineene med større prosjekter, enn å gi rutinemessige oppgaver som stiller mindre krav til kompetanse.

Vi jobber grundig med å se hva som er nyttig for traineen, slik at arbeidshverdagen blir utfordrende. Når de står for et prosjekt og leverer noe, så føler de at de har vært med på å gjøre en jobb. Vi ønsker at traineearbeidet skal være gøy og betydningsfullt.

Hvilken kompetanse vil dere trenge fremover i tid?

Vi vil alltid trenge kompetanse innenfor tidligere nevnte HSEQ; hvordan vi kan ta vare på miljøet, forurense mindre og gjøre ting på en smartere måte. I tillegg vil vi alltid ha behov for smarte hoder som tenker digitalisering og «ut av boksen». Innovasjon er viktig i en bransje som vår.

Organisasjonsdirektøren nevner at traineene er etterspurt i Siem Offshore, der de ulike avdelingene lurer på når det er deres tur til å få trainee. Johannessen nevner at Siem Offshore allerede har budsjettert med trainee neste år.

Jeg tror vi på sikt har behov for en trainee innenfor operasjon eller chartering. Ellers er business development og vurderinger av nye markeder relevant, samt markedsintelligens og hvordan man kan bruke digitale verktøy på en smartere måte, avslutter Tore B Johannessen, Senior VP HR & Organization i Siem Offshore.