bilde-ts

Sonderer terrenget for muligheter

Hun synes det er deilig å koble av til fjells, i dalen der ingen skjønner den vanskelige dialekten. Allerede som fireåring kunne hun stå i skibakken på egenhånd. Som voksen nytes feriene fortsatt i vinterdekket fjellheim.

Egentlig kommer Andrea Holm fra Åros i Søgne, preget av landlige omgivelser og «søde» jordbær. Det er få reisemål som kan måles med norsk skjærgårdssommer, men om vinteren foretrekker 27-åringen hytta på Breive ved Hovden. Man kan lure på om det var derfor hun flyttet til Bergen for å studere, ettersom byen omkranses av «de syv fjell» og har korte avstander «mellom hav og hei».

Åtte år på skolebenken

Holm har studert til sammen åtte år. Først fullførte hun en bachelorgrad i sammenliknende politikk ved Universitetet i Bergen, påfulgt av et mastergradsløp i rettsvitenskap. Deretter bachelor i rettsvitenskap ved Universitetet i Agder, og så tilbake til Bergen for å fullføre graden på førstnevnte universitet.

Under studiet hadde jeg et sommervikaropphold hos NAV Klageinstans. Her var arbeidsoppgavene knyttet til behandling av klage- og ankesaker innen enkelte temaer på dagpengeområdet. Her fikk jeg god erfaring i bruk av saksbehandlingsverktøy og rutiner.

I tillegg hadde jeg to traineeopphold hos advokatfirmaene Tofte og Simonsen Vogt Wiig. Arbeidsoppgavene hos advokatfirmaene var knyttet til utarbeidelse av juridiske utredninger, brev, samt forberedelse og deltakelse i rettssaker. Traineeoppholdene har og gitt erfaring med klientmøter samt hvordan man skal håndtere arbeidsoppgaver i et hektisk miljø hvor roen må bevares.

Tilbake til Sørlandet for å sondere terrenget

Etter endt utdannelse søkte 27-åringen Trainee Sør. Her ønsker hun å sondere terrenget og lære mer om mulighetene en jurist har i både private og offentlige virksomheter.

Jeg har som nevnt tidligere vært sommervikar som saksbehandler i NAV Klageinstans og hatt flere traineestillinger hos advokatfirmaer i Kristiansand. Jeg ønsker å bygge videre på disse erfaringene, med utfordringer fra andre fagområder og virksomheter både i det offentlige og det private næringslivet. Omstillingsvillig og faglig nysgjerrighet, sammen med ambisjoner om en karriere på Sørlandet, var grunnen til at jeg søkte utfordringen Trainee Sør sitt program.

I skjærepunktet mellom jus og økonomi

Traineens første plassering er på Universitetet i Agder, nærmere bestemt økonomiavdelingen. Her får den tidligere jusstudenten blant annet jobbe med kontrakter.

Første plassering er Økonomiavdelingen på UiA, nærmere bestemt i budsjettavdelingen. Siden jeg er jurist av utdannelse skiller jeg meg litt ut fra øvrige på avdelingen som i all hovedsak har økonomi som bakgrunn. Likevel synes jeg det er veldig fint å erfare hvordan man jobber i skjæringspunktet mellom jus og økonomi.

Trives med variasjon

Traineen synes arbeidsoppgavene og arbeidshverdagen er veldig variert, noe hun trives godt med. Foreløpig har Holm jobbet med utarbeidelser og oppfølging av kontrakter. Men 27-åringen har også andre prosjekt som står for tur.

Det er utrolig interessant å se hvordan kontraktsfaget er i praksis. For min del er dette en stor og spennende overgang fra studiet. I tillegg har jeg arbeidsoppgaver innen selskapsforvaltning, statsstøtte, samt offentlige anskaffelser. Andre oppgaver jeg har er kartlegging av UiAs organisasjonskart og arbeid med universitetets klimaregnskap.

Holm nevner flere fordeler med nåværende plassering. Blant annet kan hun være med på omtrent alt hun vil. Traineen blir inkludert i mange ulike prosjekter.

Jeg får sett utrolig mye, møtt utrolig mange dyktige og hyggelige folk, og jeg har en helt super gjeng med kollegaer. Det som kjennetegner min nåværende plassering er at jeg får mye ansvar og tillit, noe jeg setter utrolig pris på. I tillegg synes jeg det er viktig med et godt arbeidsmiljø, og verdsetter utstrakt respekt blant kollegaene. Jeg opplever at vi spiller hverandre gode i min første plassering på UiA.

27-årigen nevner at hun ønsker å sitte igjen flere erfaringer og lærdommer etter endt plassering. Ikke bare faglig, men også som person.

I tillegg ønsker jeg et bredere nettverk av mennesker fra både UiA og virksomheter samt instanser som samarbeider med universitetet, avslutter Andrea Holm.