109938698_10158492689529173_324136244663991146_n

Tør å satse!

Simen har fra tidlig alder vært opptatt av å se sammenhenger og forstå hvordan verden er bygd opp. I sin plassering hos Arendals Fossekompani arbeider han med blant annet med bærekraftsrapportering, forbedringsprosjekter i forhold til klimagassutslipp og arbeidsmiljø. For en med bakgrunn i Petroleumsteknologi og Industriell økonomi, er det spennende å kunne jobbe med den «grønne siden» av fagene sine!

Navn: Simen Mosgren Bekkedal (24)

 

Hvor kommer du fra?

Jeg kommer fra Arendal

 

Kan du beskrive stedet du kommer fra med 3 ord?

Sjønært, idyllisk, innholdsrikt

 

Hvor og hva har du studert?

Jeg har studert ved Universitetet i Stavanger, hvor jeg tok bachelor i Petroleumsteknologi og master i Industriell økonomi.

 

Hvorfor ønsket du å studere innenfor dette fagområdet?

«Helt fra tidlig alder har jeg vært opptatt av å se sammenhenger og forstå hvordan verden er bygd opp.»

Det var nok dette som gjorde at jeg ble interessert i de naturvitenskapelige fagområdene matematikk, fysikk og kjemi. Fra dette utgangspunktet var det naturlig å velge en ingeniør-retning. Valget av akkurat petroleumsteknologi var nok litt mer tilfeldig.

Når det kommer til valget av masterutdanningen min, så baserte jeg det valget på at jeg omsider ønsker å innta en form for lederstilling. Da er det fornuftig å ha hatt en litt bredere bakgrunn, og med fag som prosjektledelse og strategi & ledelse syntes jeg industriell økonomi var et godt alternativ for meg.

 

Hva handlet masteroppgaven din om?

Oppgaven handlet om oljeproduksjonsestimater på norsk sokkel. Mer spesifikt så jeg på bias i disse estimatene og størrelsen på det generelle avviket mellom estimater og faktiske produksjonstall. Jeg utførte også en kalibrering av estimatene basert på historiske data, og så en betydelig forbedring. Både i form av å øke presisjonen og redusere optimisme i estimatene. 

 

Hadde du noen verv, deltidsjobb, utveksling eller andre gøye erfaringer i studietiden?

Jeg har hatt flere deltidsjobber i løpet av studietiden. Til å begynne med jobbet jeg en kort periode som privatunderviser gjennom Mentor Norge. Deretter begynte jeg å jobbe på en Joker-forretning. Der jobbet jeg i flere år før jeg i 2019 fikk sommer- og deltidsjobb i Aker BP.

«I Aker BP arbeidet jeg med et digitaliseringsprosjekt.»

Jeg jobbet i produksjonsteamet til Ula-feltet. Dette er et felt som ble påvist i 1976 og hvor produksjonen begynte i 1986. Dette er altså et felt fra før den digitale verden Det var derfor et behov for å samle og oppdatere produksjonsdata fra feltets historie i et moderne format.

 

Hvorfor søkte du Trainee Sør?

Jeg ønsket meg erfaring fra flere forskjellige yrker og bransjer og så et behov for å utforske hvilke muligheter som fantes for meg. Trainee Sør ble derfor et naturlig valg.

 

Hva er din nåværende plassering og hvilke arbeidsoppgaver har du fått?

Jeg jobber nå i Arendals Fossekompani (AFK). Jeg er en del av ESG-teamet (Environment, Social, Governance) deres. Det er dette teamet som er ansvarlig for bærekraftsrapportering og forbedringsprosjekter i forhold til klimagassutslipp, oppfølging av arbeidsmiljø i bedriften og spørsmål knyttet til eierstyring.

«I AFK får jeg mange varierte arbeidsoppgaver

Mer spesifikt har jeg jobbet med utarbeidelse av AFK sin bærekraftsrapport for 2020, avvikling av styreevalueringer for styrene i AFK, samt implementering av rutiner i forbindelse med arbeidsmiljø. Jeg er også være delaktig i planleggingen av AFK sin tilstedeværelse under Arendalsuka i 2021.

 

Hva er det beste med din nåværende plassering?

Det beste med min nåværende plassering er at jeg blir involvert i stort sett alt det arbeidet som teamet jobber med. På denne måten får jeg veldig god innsikt i hva avdelingen gjør.

«Jeg får også arbeidsoppgaver på tvers av avdelinger, som bidrar til en variert hverdag.»

 

Hvordan føles det å være trainee?

Det er fint å være trainee. Man får et nettverk av likesinnede, samt god oppfølging fra Trainee Sør. Jeg er foreløpig bare inne i min første plassering, men det er spennende å kunne planlegge hvilke andre bedrifter man kunne tenke seg å være utplassert som trainee.

«Det er en fantastisk mulighet til alle som ikke er helt sikre på hva de ønsker å jobbe med.»

 

Hvilket resultat ønsker du å sitte igjen med etter perioden i din nåværende plassering?

Jeg ønsker å sitte igjen med følelsen av at jeg har bidratt positivt til arbeidet Arendals Fossekompani gjør og at jeg samtidig har fått lært mye om organisasjonen, om bærekraft og samfunnsansvar, og om meg selv.

 

Har du noen forbilder eller personer som inspirerer deg?

Jeg har ikke noen spesifikke forbilder, men jeg har alltid vært fascinert av mennesker som tør å være annerledes (les: artister, kunstnere, gründere osv.) og som tør å satse på det de elsker å gjøre.

 

Hva liker du å gjøre utenom jobben?

Jeg er veldig interessert i musikk og instrumenter. Jeg liker også godt å fridykke. Sist, men ikke minst er jeg veldig glad i god mat og tar gjerne en tur på en bedre restaurant eller bruker lørdagen på å diske opp noe skikkelig godt hjemme.

 

Hvilke tre ord kjennetegner deg best?

Sympatisk, kreativ og omgjengelig

6 kjappe fakta  
Alder 24
Fra Arendal
Sivilstatus Samboer
Yndlingsrett Sushi
Hobby Musikk
Ferien tilbringes På en strand – i et varmt, varmt land