3helened (800x848)

Trainee med sans for ledelse og strategi

Helene kickstarter karrieren på Sørlandet med siviløkonomgraden i ryggsekken. I Nye Veier har traineen ansvar for et prosjekt fra start til slutt, og håper de neste plasseringene utfordrer henne innen ledelse og strategi.

Ønsker å være fleksibel

Helene er siviløkonom fra Norges Handelshøyskole (NHH). Universitetet ligger i smørøyet mellom «De Syv Fjell» i Bergen, hvor hun spesialiserte seg innen strategi og ledelse.

Jeg har aldri visst helt klart hva jeg ville jobbe med, men jeg har alltid interessert meg for økonomi. Jeg synes det er spennende hvordan alt henger sammen og hvordan alle må forholde seg til økonomi. I tillegg er bedriftsledelse interessant for meg.

Sørlendingen poengterer at hun ønsker å holde alle muligheter åpne. Det mener hun er mulig med mastergrad innenfor økonomi. Med flere fag innen digitalisering og prosjektledelse, er Helene godt skodd for å spille inn tanker og ideer på Sørlandet.

Økonomi er en potetutdannelse, og det er så utrolig mye forskjellig man kan ende opp med å gjøre i arbeidslivet etterpå. Bare se på alle mulighetene fremover!

Helenes masteroppgave omhandlet «ansvarlig kunstig intelligens». Til tross for at det blir stadig mer aktuelt, er det få som kan forklare hva kunstig intelligens (AI) er og mange er uenige om hva det innebærer.

Ser man det i kombinasjon med hva bedrifter tenker om ansvarlighet er det enda mer komplekst. I masteroppgaven vår så vi på viktigheten av at bedrifter har en enhetlig forståelse av AI, hvordan bedriftens generelle syn på ansvar og ansvarlighet også burde komme til uttrykk når det gjelder AI, viktigheten av å ha en helhetlig strategi for ansvarlig AI og hvilken viktig rolle mennesket vil spille for å sikre ansvarlig AI. 

Kambodsja, engelsklærer og studentengasjement

Før studiene på NHH tilbrakte Sørlendingen sitt mest spennende år i Kambodsja. Her jobbet hun frivillig på et rehabiliteringssenter for jenter som hadde vært offer for menneskehandel.

Vi skulle hjelpe dem å komme tilbake til et normalt liv, som er krevende med tanke på hva disse menneskene har opplevd. Opplevelsen har helt klart bidratt til å forme meg som person.

I tillegg underviste Helene engelsk for universitetsstudenter. De ble så gode venner at hun har vært tilbake på besøk til dem flere ganger de senere årene.

Ettersom studiet på NHH var krevende, var det lite tid til overs for deltidsjobb ved siden av studiene. Helene var derimot engasjert i styret til studentorganisasjonen Navigatørene det ble arrangert turer, møter og faglige og sosiale sammenkomster.

Jeg var først frivillig engasjert i Navigatørene, før jeg fikk tilbud om jobb de to siste årene av studiet. Det kunne jeg ikke takke nei til! Ellers har jeg også jobbet som kunderådgiver i Spareskillingsbanken Kristiansand om sommeren. Bankjobben har gitt god erfaring både innenfor rådgivning og økonomi.

Ansvar og forskjellige muligheter

Sørlendingen søkte Trainee Sør grunnet muligheten til å prøve ulike roller, bedrifter og bransjer. Nå får Helene muligheten til å utforske hva hun trives med, og hva hun behersker best.

I tillegg anså jeg Trainee Sør som en unik mulighet til å bli investert i, og til å utvikle meg gjennom de faglige samlingene, kursene og mentorordningen som Trainee Sør byr på.

Første plassering er i Nye Veier. Her jobber hun i avdelingen Planprosesser og Samfunnskontakt, med hovedoppgave å lede et prosjekt fra start til slutt.

Her er det ingen tvil om at jeg blir utfordret og at jeg blir gitt ansvar. Jeg skal lede et prosjekt fra A til Å hvor vi skal se på optimal plassering av arealer for ladeinfrastruktur langs Nye Veier sine strekninger. Det inkluderer alt fra å argumentere for hvilket prosjekt jeg mente vi burde sette i gang, utarbeide en behovsbeskrivelse, evaluere hvilken leverandør vi skulle sette ut oppdraget til, følge opp prosjektet underveis og til slutt evaluere prosjektet. Som siviløkonom hadde jeg ikke sett for meg at jeg skulle jobbe så mye med klima, men det har vist seg å være utrolig spennende - ikke minst føles det også samfunnsnyttig å bidra.

Traineen trekker frem at plasseringen Nye Veier er preget av tillit og ansvar. På den måten får hun et innblikk i hvordan bedriften fungerer.

Jeg får være med på spennende møter og være tett på der beslutningene tas, noe jeg ikke hadde fått gjort som en vanlig nyansatt. Til slutt håper jeg at prosjektet jeg leder skal bli vel gjennomført, at jeg skal ha fått en dypere kunnskap om klima og ikke minst en ny forståelse for samferdsel. I tillegg håper jeg at bidraget oppfattes som nyttig sett fra Nye Veiers sted.

Vel ankommet i nytt hus på Dvergsnes, bor helene sammen med «mannen». Hun drømmer om tobente under taket, og gjerne en kattepus. Da har hun forhåpentligvis også sikret drømmejobben innen prosjektledelse og strategi.

Og når Corona er overstått, kan jeg forhåpentligvis reise til de eksotiske reisemålene som står på ønskelisten!

6 kjappe fakta
Alder 25
Fra Kristiansand
Sivilstatus Gift
Yndlingsrett Hjemmelaget pizza
Hobby Tur og kvalitetstid med venner, gjerne i kombinasjon
Feriene tilbringes ... På reise, og jo mer eksotisk jo bedre blir det