vang-v1-(1)
Helene i Laos, november 2018

Trives med mange prosjekter i luften

Bachelor ble kombinert med fulltidsjobb. Under masteren var hun engasjert i en aktivitetsgruppe for flyktningbarn. Helene er en trainee som trives i varierte prosjekter. Med flere lengre opphold i utlandet, benytter traineen erfaringer og opplevelser til å utfordre eksisterende tankesett på Sørlandet.

Helene Iglebæk trådde sine barnesko på Lund i Kristiansand og er følgelig lommekjent på Sørlandet. I feriene liker hun derfor å utforske verdens hjørner. 28-åringen har ved flere anledninger vært på månedslange utenlandsopphold.

Etter videregående reiste jeg sammen med bestevenninna mi i litt over fem måneder. Siden har jeg benyttet enhver mulighet til å reise, både på kortere og lengre turer. I vinter var samboeren min og jeg i Asia i fire måneder. Denne turen var en kombinasjon av ferie og frivillig arbeid i barnehager i Laos og på Filippinene. Turen var veldig lærerik og til tider utfordrende, men jeg sitter igjen med mange gode opplevelser og erfaringer etter denne reisen.

Fullførte graden i Bergen

Sørlendingen har en bachelorgrad fra UiA og mastergrad i økonomi og administrasjon fra Norges handelshøyskole (NHH) i Bergen. Begge gradene har fokus på strategi og ledelse. Parallelt med studiene gikk det også unna i en heidundrende fart.

Da jeg tok bachelorgraden min i Kristiansand arbeidet jeg fulltid som restaurantsjef på Hos Naboen i Kristiansand sentrum. Jeg hadde takket ja til denne stillingen et halvt år før jeg begynte å studere, og jeg ønsket å beholde stillingen. Dette var noen hektiske, men utrolig lærerike og spennende år.

Da jeg studerte i Bergen arbeidet jeg omtrent 60% på en restaurant på Bryggen. Utover dette var jeg også frivillig i barnas Røde Kors. På daværende tidspunkt hadde det kommet mange flyktninger til Vestlandet, og jeg arbeidet i en aktivitetsgruppe for flyktningbarn.

På NHH fikk Iglebæk muligheten til å skrive masteroppgaven på høsten. Etter oppgaven ble levert i desember, utvekslet hun siste semester ved University of Otago, som ligger på Sørøya av New Zealand.

Dette er en av mine aller beste opplevelser fra studietiden. Jeg synes New Zealand er et fantastisk land, med nydelige naturopplevelser og veldig åpne mennesker. Dunedin var også en veldig fin by å studere i, med et stort miljø av internasjonale studenter.

Ivrig etter nye utfordringer

28-åringen hadde lyst på utfordringer etter studiene og mange år med arbeid i restaurant. Derfor søkte hun Trainee Sør.

Jeg hadde lyst til å fortsette å lære etter at jeg var ferdig med å studere, og jeg synes det var spennende at man kunne få så mye ansvar i de ulike medlemsvirksomhetene. Etter endt femårig studium, uten noen praksiserfaringer, synes jeg også at det var vanskelig å vite hvilket felt jeg ønsket å arbeide innenfor. Trainee Sør fremsto da som en utrolig god mulighet, siden man får arbeide i tre ulike virksomheter i seks måneder av gangen.

Klimaregnskap og to samarbeidsprosjekter

Helenes første plassering er på Universitetet i Agder. Her jobber hun i ledelsens stab, og nevner at oppgavene er veldig varierte.

Den første oppgaven jeg fikk var å delta i seleksjonen av søkere til stillingen som studentmentor for rektor. Her fikk jeg være med på hele prosessen, og det er nå meg som har ansvaret for oppfølgingen og kontakten med mentorene. Jeg har også arbeidet mye med miljø, klima og bærekraft. Da har jeg vært med på å videreutvikle klimaregnskapet til UiA, og koble dette arbeidet opp mot utviklingsplanen for miljø og klima som det nå arbeides med.

Utover dette har traineen også jobbet med Scholars at Risk Norge, der UiA er medlem og vertskapsinstitusjon for forskere fra andre land, og “Universitetsbyen Grimstad”, som er et samarbeidsprosjekt mellom UiA og Grimstad kommune. I tillegg har hun bidratt med tanker og ideer til arrangementer i forbindelse med «Kristiansand en by for alle».

«Kristiansand en by for alle» er en uke med fokus på mangfold, likestilling og inkludering, som arrangeres av Kristiansand kommune i samarbeid med mange organisasjoner.

Med andre ord er traineen sin hverdag satt sammen av flere prosjekter i ulike fasonger. Sum i sum trives hun med varierte oppgaver. Arbeidshverdagen blir ulik dag for dag, spennende og interessant.

Oppgavene er utfordrende uten en gitt fasit, som gir rom for kreativitet samt nye tanker og ideer for å løse dem. Jeg har fått tillitt og ansvar fra dag én. Dette kan være utfordrende, men samtidig er det da jeg har muligheten til å sette mitt eget preg på oppgaver vi arbeider med. UiA er en stor organisasjon med mange ansatte og ulike avdelinger, og jeg synes det er spennende at jeg får delta på møter og konferanser som gir meg muligheten til å lære mer om organisasjonen UiA.

Utfordringer, teamwork og traineemiljø

28-åringen trives med å være trainee. Hun blir utfordret, men også hjulpet dersom arbeidsoppgavene krever teamwork.

Som trainee har man kollegaer i organisasjonen man arbeider i til daglig, i tillegg til at man deltar på arrangementer, kurs og sosiale sammenkomster i regi av Trainee Sør. Det er veldig fint å kunne utveksle tanker og erfaringer med de andre traineene, og få gode råd av de som har mer erfaring enn en selv.

Helene håper hun kan fortsette de neste månedene med ulike arbeidsoppgaver innenfor ulike områder. På denne måten ønsker hun å opparbeide en bredere forståelse for arbeidsoppgavene i ledelsens stab.

Jeg ønsker også å sette mitt preg på de ulike oppgavene jeg arbeider med, og lære og utvikle meg videre i denne stillingen i ledelsens stab. I tillegg ønsker jeg å få en større forståelse for hvilke oppgaver og arbeidsmåter jeg selv trives med, slik at jeg kan ta dette med meg videre inn i de neste plasseringene i Trainee Sør, avslutter Helene Iglebæk.