uten-navn2

Y-veien leder til Sørlandet

Visste du at Maria Thalina Broen er elektriker? Via Y-veien tok 26-åringen master i informasjon- og kommunikasjonssystemer. Etter endt studie søkte Broen Trainee Sør fordi hun ønsker å vite mer mulighetene på Agder.

Jordnær bakgrunn og todelt vei

Maria Thalina er 26 år og kommer fra Tveit - eller «landet» som det også kan kalles. Med et rikt dyreliv, har hun vokst opp i fredfulle omgivelser mellom grønne jorder og traktorer. Dyreholdet i nær omkrets består av sau, kyr, gris, emu, lama og hester, for å nevne noen arter. Oppveksten på landet kan muligens sees i sammenheng med valget av utdannelsesvei, ettersom Broen valgte den yrkesfaglige linjen til å begynne med.

Helt i bunn er jeg utdannet elektriker. Etter bestått svenneprøve ønsket jeg å studere på universitetet og tok derfor y-veien. Det er et alternativ for oss som har fagbrev eller svennebrev, men som gjerne mangler generell studiekompetanse ettersom vi har studert elektrikerfaget og vært lærling. Jeg var gjennom et sommerkurs i realfagsmatte nivå 1 og 2, i tillegg til at jeg tok noen ekstra fag det første året på universitetet.

Dermed ble 26-åringen skodd til å gå på universitetet. Broen har tatt en bachelorgrad i elektronikk og mastergrad i informasjon- og kommunikasjonssystemer med hovedfag innenfor kunstig intelligens. Studieløpet ble i sin helhet gjennomført på Universitetet i Agder campus Grimstad.

Studiene var både interessante og krevende. Jeg har lagt ned mange timer arbeid for å komme i mål med prosjektene under studiet.

Kunnskapsdeling i med høyt tempo

Ved siden av studier var pliktoppfyllende 26-åringen tilkallingsvikar for Kristiansand kommune i tre år. Ettersom Marias fortid var som elektriker, tilegnet hun en bredere forståelse for helse og omsorgssektoren.

Jobben som tilkallingsvikar gjorde meg vant til å jobbe i et høyt tempo, hvor man samtidig skulle ivareta mennesker. Ellers har jeg hatt flere semestre i stillingen som vitenskapelig assistent på UiA, hvor jeg var studentassistent i et elektronikkfag og arbeidet på forskjellige prosjekter ved siden av studiet. Eksempelvis hadde jeg et fag som heter «Fra brettspill til digital kompetanse». Dette tilbys i sammenheng med videreutdannelse av barnehagepedagoger, der studentene skal lage enge læringsressurser basert på spill. Min rolle var å lage «how to guides» med tilhørende filmer, slik at studentene kunne bruke disse når de skulle produsere sine egne læringsressurser.

Illustratør til forelesers teoribok

Dessuten ble Broen kontaktet av foreleser, da han ønsket henne til å korrekturlese en ny teoribok for Springer Publishing. I den anledning laget 26-åringen illustrasjoner til boken «Channel Aggregation and Fragmentation for Traffic Flows». Den dekker emner som Markov chain, channel aggregation, channel fragmentation og stationary distribution.

Mot slutten av bachelorstudiet åpnet UiA CAIR, også kjent som Senter for kunstig intelligens. Her har Maria vært engasjert i møter og arrangementer i regi av forskningssenteret. 

E-helse hos SSHF

Traineens første plassering er hos Sørlandet Sykehus, nærmere bestemt teknologi og E-helse. Her har Broen varierte arbeidsoppgaver. Hun har blant annet fått ansvar for oppdatering av e-læringskurs.

Jeg fikk ansvar allerede fra første dag, noe jeg setter pris på. Jeg får bidra på flere prosjekter samtidig, hvilket gjør at jeg får sett mye av organisasjonen. Arbeidsmiljøet er bra, kollegaene er hyggelige og man blir inkludert fra første stund. Sykehuset er et sammensatt foretak og alt er jo fortsatt veldig nytt. Likevel synes jeg det er spennende og utfordrende å være trainee, men også sosialt og interessant, avslutter Maria Thalina Broen.

Med y-vei i ryggsekken, er det «ikke alle veier som ledes til Rom». Noen leder faktisk til Sørlandet! Vi gleder oss over Broens videre traineeplasseringer, med et spent blikk på hvilken plassering som ligger rundt neste sving.