portrett-ismail

Ismail Mahammed

Traineeplasseringer

03. 2022 - 01.

Agder Fylkeskommune

Arbeidserfaring

03. 2022 - d.d.

Trainee Sør

06. 2021 - 03. 2022. Strand kommune - Rådgiver, arealplanlegger
01. 2020 - 10. 2020 Universitet i Agder - Forskningsassistent (WINDPLAN)
06. 2019 - 08. 2019 / 06. 2020 - 08. 2020 Statens vegvesen - Avdelingsingeniør 
06. 2014 - 06. 2019 Diverse servicemedarbeiderstillinger

Utdannelse

08. 2019 - 06.2021

Master i Global utvikling og Samfunnsplanlegging, Universitetet i Agder

08. 2016 - 06.2019 Bachelor i Landskapsplanlegging med Landskapsarkitektur, Høgskulen på Vestlandet

Verv

mnd. år - d.d.

Kort beskrivelse

02. 2017 - 01. 2018 Studentrepresentant - Høgskulen på Vestlandet

Språk

Norsk

Flytende

Engelsk

Flytende

Somali

Morsmål