portrett-sveinung

Sveinung Attestog

Traineeplasseringer

Vår og Sommar 2022

Agder Energi Nett

Arbeidserfaring

mnd. år - d.d.

Trainee Sør

Sommaren 2016 Sommarjobb i AE driftsentral på Rysstad
Sommaren 2015 Sommarjobb i AE Vannkraftt på Stoa
   

Utdanning

mnd. år - d.d.

Grad, skole osv

aug. 2013 - jun. 2016 Bachelor, Universitetet i Agder
aug. 2016 - jun. 2018 Master, Universitetet i Agder
okt. 2018 - 2022 PhD, Universistetet i Agder

Verv

mnd. år - d.d.

Kort beskrivelse

mar. 2020 -  Sivilforsvaret
feb. 2019 - jun. 2021 PhD-representant i PPCE (PhD Programme Committee Engineering) på UiA
jan. 2020 - jun. 2021 PhD-representant i Forsningsutvalget på UiA Fakultet for Teknalogi og realfag

Språk

Norsk

Morsmål

Engelsk

Ganske god

Tysk

Litt