akt_logo_horisontal_rgb

AKT AS

AKT er administrasjonsselskapet for kollektivtrafikken i Aust- og Vest-Agder. Selskapets formål er å tilby kollektivtransport, gi informasjon til befolkningen om tilbudet og yte tjenester relatert til dette.

AKT har ikke egne busser eller sjåfører ansatt, men kjøper busstjenester fra ulike busselskaper. AKT sin hovedoppgave er, gjennom kontrakter med våre transportører, å gi et så godt kollektivtilbud som mulig utfra våre gitte økonomiske rammer (overføringer fra det offentlige og billettinntekter). 

På en hverdag utføres ca 45 000 reiser på de bussrutene som AKT er ansvarlig for.

http://akt.no/