logo-dnb

DNB

DnB er Norges største finanskonsern med en forvaltet kapital på 1 600 milliarder kroner. Konsernet består blant annet av sterke merkenavn som DnB, Vital, Nordlandsbanken, Cresco, Postbanken, DnB NORD og Carlson. DnB har en stor filial i Kristiansand.

https://www.dnbnor.no/bedrift