logo-eydecluster

Eyde-klyngen

Eyde-klyngen ble etablert som en klyngeorganisasjon for prosessindustribedrifter i Agder i 2007, da med navnet Eyde-nettverket.  Fra 2010 har industriklyngen vært deltaker i det nasjonale klyngeprogrammet Norwegian Innovation Clusters, først som Arena Eyde og fra 2015 som Norwegian Centre of Expertise (NCE). Eyde-klyngen blir ledet av Helene Falch Fladmark og har hovedkontor i Eurekabygget i Arendal.

http://eydenettverket.no/