logo-glencore

Glencore Nikkelverk AS

Glencore i Kristiansand produserer høykvalitets nikkel og kobolt, samt kobber og svovelsyre. 

De råvareressursene Glencore foredler utgjør kjernen i mange samfunnsnyttige produkter og tjenester. Fra hverdagslige ting som gryter og bestikk, til bærende bygningselementer og til metaller med høye krav til presisjon for bruk i mobiltelefoner og jetmotorer.

Siden 1910 har det vært raffinert, produsert og eksportert nikkel og andre metaller fra produksjonsanleggene i Kristiansand.

Glencore satser på å utvikle ansatte slik at de kan lede den teknologiske utviklingen innen markedet og operere etter strenge krav og prinsipper for bærekraftig utvikling.

http://www.nikkelverk.no/NO/Sider/Hjem.aspx