logo-innoventussor

Innoventus Sør

Innoventus Sør er et regionalt innovasjonsselskap som representerer Sørlandet. Vi har fokus på innovasjon, som skal være med å sikre vekst, nyskaping og fornyelse i regionen. Selskapet arbeider aktivt med gründere, næringsliv, offentlig etater, akademiske og forskningsmiljø, for å skape bærekraftige løsninger for fremtiden.

Innoventus Sør er også en inkubator som tilbyr verktøy for utvikling av nye bedrifter, eller for å skape vekst i eksisterende bedrifter. Vi er opprettet for å hjelpe gründere med å utvikle forretningsmodeller og sikre vekst rundt sin forretningsidé. Vi tilbyr profesjonell rådgivning i vårt inkubatorprogram, der gründerne får tilgang til vår kompetanse, kontorlandskap og nettverk. I inkubatorprogrammet er målet å skape en lønnsom og bærekraftig bedrift med nasjonalt vekstpotensial- helst internasjonalt. Inkubatoren er også et faglig og sosialt fellesskap som gir ideer rom til å vokse. I dag er det ca. 30 startups med i inkubatorprogrammet. 

Innoventus Sør er en nøytral aktør, og skal ikke ha eierandel i bedrifter. Vi har ingen bindinger eller avtaler med bedrifter eller økonomiske aktører. Slik kan vi gi objektive råd, kople til riktige typen rådgivning, samarbeidspartner og økonomiske støttespiller til bedriftene. Vi er lokalisert sammen med flere aktører innenfor innovasjon og entreprenørskap. Les mer om hva som skjer i bloggen vår, eller følg oss på facebook og instagram.

http://www.innoventussor.no/