logo-kilden

Kilden Teater og Konserthus

Kilden Teater og Konserthus i Kristiansand er et av Nordens mest spennende miljøer for profesjonell scenekunst og musikk. Kunsthuset rommer Kristiansand Symfoniorkester, Kilden Teater, Kilden Opera og Kilden Kultur. I samklang med hverandre representerer de et kulturelt driftskonsept uten sidestykke, der tre kunstproduserende institusjoner er fusjonert i én samlet organisasjon og samlokalisert i et av landets største scenehus. Et slikt driftskonsept gir oss en unik mulighet for samarbeid og samspill på tvers av kunstartene, og sammen med Kilden Kultur og Kilden Dialog gir det publikum tilgang på et bredt spekter av opplevelser. 

"Ingen skal forlate dette huset uberørt"

http://www.kilden.com/