1logo-nordea

Nordea

Nordeas oppgave er å gjøre det mulig for kundene, aksjonærene og medarbeiderne. Som det ledende finanskonsernet i Norden og Østersjøområdet tilbyr de en mengde muligheter og en høy grad av spesialisering for sine ansatte. Nordeas aktiviteter er varierte og omfattende og dekker alle områder innenfor bank: retail banking, private banking, investment banking, corporate banking og asset management and life.

http://www.nordea.no/