logo-uia

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder har rundt 12.000 studenter og 1.200 ansatte, fordelt på to campuser i Kristiansand og Grimstad. 

Universitetet har seks fakulteter og en avdeling for lærerutdanning. Rundt halvparten av studentene utdanner seg innen sykepleie, lærerutdanning, ingeniørfag eller økonomi. UiA har også en rekke forskningssentre innen ulike fagområder.

UiAs visjon er "samskaping av kunnskap". Forskere, studenter, administrasjon og ikke minst regionens virksomheter skal sammen skape kompetanse for fremtiden. 

http://www.uia.no/