CroppedImage

Oljeingeniør i ledende grønt investerings-selskap

Høsten 2015 flyttet jeg fra Arendal til Stavanger for å begynne utdanning innen petroleumsteknologi. Jeg ønsket å bli ingeniør i oljenæringen. 5 år senere, med en bachelor i petroleumsteknologi og en master i industriell økonomi i bagasjen, flyttet jeg tilbake til hjembyen Arendal. Ikke for å begynne i et av de store oljeselskapene, men heller for å ta en slags 360 og begynne å jobbe med bærekraft og samfunnsansvar i Arendals Fossekompani.

Da jeg begynte i Arendals Fossekompani i mars i år var begrepet ESG helt ukjent for meg. Men det er nettopp dette begrepet som har vært mitt hovedfokus det siste året. Environmental, Social and Governance. Dette er en av de store megatrendene på dagsordenen. Det er et omfattende, men også svært viktig emne. Det omfatter blant annet hvordan vi skal begrense global oppvarming, hvordan vi skal utvikle humankapitalen, og hvordan vi skal jobbe for å opptre etisk riktig.

For mange er nok ESG bare enda et regulatorisk krav, som de ønsker å bruke så lite tid som mulig på. Sånn er det heldigvis ikke i Arendals Fossekompani. Her har jeg som trainee fått en unik mulighet til å bidra i et selskap som virkelig prioriterer ESG. Dette kommer til syne ved at det er en av grunnpilarene i deres selskaps- og investeringsstrategi. Et konkret eksempel på dette mens jeg har vært i selskapet, er at de har solgt seg ut av en bedrift som stod for 98 prosent av utslippene til porteføljen. Nå består porteføljen utelukkende av selskaper som på en eller annen måte bidrar til det grønne skiftet. Det inkluderer blant annet flere selskaper som driver med grønn energi, slik som vannkraft, grønn ammoniakk og batteriteknologi. Arendals Fossekompani har også begynt utfasing av fossilbiler til fordel for elbiler og er aktivt inne i større og mindre initiativer i lokalmiljøet.

For meg er det viktig å jobbe med noe som er meningsfylt. Ønsket om å bidra til å dra verden i riktig retning tror jeg er noe flere og flere fra min generasjon føler på. Jeg tror derfor ESG blir mer og mer viktig i tiden fremover, og på sikt vil det være noe som alle kommer til å bli påvirket av. Derfor anser jeg det som et stort pluss å ha fått erfaring fra dette fagområdet i løpet av min trainee-periode.