simen2

Simen Mosgren Bekkedal

Mitt navn er Simen Mosgren Bekkedal. Jeg er 24 år gammel og kommer fra Arendal. Jeg har en master i industriell økonomi og bachelor i petroleumsteknologi fra Universitetet i Stavanger. Nå har jeg omsider vendt hjem til Arendal og er ansatt som trainee i Arendals Fossekompani (AFK) og Volue. Jeg hadde min første traineeperiode i AFK, men valgte å fortsette der også for min andre periode - nå i en 70% stilling. De resterende 30% jobber jeg i Volue, et av AFKs porteføljeselskaper.

I Arendals Fossekompani jobber jeg i ESG-teamet ("Environment, Social and Governance"), altså bærekraft og samfunnsansvar. Her jobber vi med strategi og rapporteringsarbeid, tett knyttet opp mot FNs bærekraftsmål. 

I Volue jobber jeg i Insight avdelingen (tidligere Wattsight) som driver med analyse av kraftmarkedet. Dette er et veldig spennende teknologi- og IT-rettet selskap som opererer i en veldig spennende bransje. 

Traineeplasseringer

September 2021  - d.d.        Volue Insight       

Mars 2021            - d.d.             

Arendals Fossekompani 


Arbeidserfaring

 

Mars 2021          - d.d.

Trainee Sør

November 2020 - Mars 2021    Joker Kannik
August 2020      - Mars 2021 Joker Jelsagaten
Mai 2019            - Januar 2020 Aker BP
Juli 2016            - Mai 2019 Joker Jelsagaten

 

Utdannelse

August 2018      - Juli 2020       Master i industriell økonomi, Universitetet i Stavanger
August 2015      - Mai 2018 Bachelor i petroleumsteknologi, Universitetet i Stavanger

 

Språk

Norsk                                        

Morsmål

Engelsk

Flytende

Fransk

Noe