img_6806
Trainee Sør er fornøyd med et godt gjennomført virtuelt årsmøte

Vårt (første) virtuelle årsmøte!

Ettersom nasjonale retningslinjer ikke tillater at mange deltakere samler seg fysisk i et rom, så Trainee Sør etter en digital løsning for å gjennomføre årsmøtet i Foreningen Trainee Sør 2020. Den 6. mai ble dermed årsmøtet i Foreningen Trainee Sør gjennomført virtuelt på plattformen Zoom. I etterkant av årsmøtet arrangerte Trainee Sør, sammen med Næringsforening i Kristiansandsregionen, et webinar på «Hvordan få til mer menneskelige videomøter?».

Årsmøtet gikk smurt. Dag Nordbø, styreleder i Trainee Sør, ledet oss igjennom alle punkter på agendaen. Navneoppropet var å telle deltakerlista på Zoom. Styrets årsberetning og årsregnskap ble vist på skjerm samtidig som styreleder orienterte. Her gjaldt «Den som er stille, samtykker» og slik behandlet vi årsberetningen og årsregnskapet.

Vi var heldige og ikke støttet på tekniske komplikasjoner da daglig leder, Anna Gunningberg, delte presentasjon. Det var valg av styremedlemmer og valgkomité. De stemmeberettigete fikk til og med stemmet via poll på Zoom! Anna orienterte tilslutt om Trainee Sør AS, deriblant årsregnskapet for 2019 og budsjett for 2020, årsberetningen for 2019 og virksomhetsplan og programaktiviteter i 2020, og vi, traineer, var tilstede på årsmøtet som støtte.

Webinaret «Hvordan få til mer menneskelige videmøter?» ble ledet av Tor Åge Eikerapen. Tor Åge Eikerapen fikk besøk fra Bente Plaszko fra National Oilwell Varco, og tre av våre egne traineer, Helena Frustøl, Mats Winther Maltby og Pernille Ihme, som alle delte sine erfaringer og tips til å gjøre møtet hyggeligere for alle deltakere. En stor oppfordring var å skru på kameraet! Fjernledelse er vanskelig, ikke umulig, men lettere når man ser hverandre i møtet.

Vi i Trainee Sør ønsker å takke Næringsforeningen i Kristiansandsregionen for et godt samarbeid, og Tor Åge Eikerapen med besøk for et interessant webinar.

 


Link til årsberetningen til Foreningen Trainee Sør finner du her.